ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ 002 | Gujarati Sahitya Quiz Online 002

Join WhatsApp Group Join Now

ગુજરાતની અને અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે અલગ અલગ વિષયો ધ્યાને લેવાતા હોય છે. જેમાંથી ગુજરાતનો ઈતિહાસ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ભૂગોળ, સામાન્ય વિજ્ઞાન ખૂબ ઉપયોગી વિષય છે. આજે આપણે તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક, ફોરેસ્ટ, ટેટ પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ ઉપયોગી Gujarati Sahitya Quiz Online 002 રજૂ કરીએ છીએ.

Gujarati Sahitya Quiz Online 002

       ગુજરાતના તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયાર કરતા મિત્રોને નમસ્કાર. આજે ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ 021 વિષે Online Test રજૂ કરીએ છીએ. જેમાં કુલ 15 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

વિગત વિષયવસ્તુ
વિષયગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ 002
ટેસ્ટ નંબર002
કુલ પ્રશ્નો10
માર્ક્સ10
પ્રકારMCQ
Panchayat Board https://gpssb.gujarat.gov.in/
Gujarat no Itihas Test 001

Welcome to your Gujarati Sahitya Quiz Online-002

1. “ગોવિંદે માંડી ગોઠડી” અને “સચરાચર” હાસ્ય સાહિત્ય કયા કવિના છે?

2. “ઘડીક સંઘ” કૃતિ કયા કવિની છે?

3. અસૂર્યલોક અને ઊર્ધ્વમૂલ નવલકથા કયા કવિની છે?

4. અશક્ય, નામુમકિન ઉપનામ કોના છે?

5. “હાઈસ્કૂલમાં” ગાંધીજા રચિત કયા પ્રકારની સાહિત્ય રચના છે?

6. નરસિંહરાવની કઈ કૃતિ “અર્વાચીન ગુજરાતી કવિતાની ગંગોત્રી” ગણાય છે?

7. વસંત માસિકની શરૂઆત કરનાર સાહિત્યકાર?

8. કઈ લાખો નિરાશામાં અમર આહસા છુપાઈ છે ના સર્જક કોણ છે?

9. “થીગડું” વાર્તાના લેખક કોણ છે?

10. “જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરી, યાદી ભરી ત્યાં આપની” કયા કવિની પ્રખ્યાત ગઝલ છે?

Old Mock Test

ટેસ્ટનું નામ & ટેસ્ટ આપવા માટે નામ પર ક્લિક કરવું.
જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ-001
જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ-002
ગુજરાત નો ઇતિહાસ ટેસ્ટ 001
રાજકારણ જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ 001
રાજકારણ જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ 002
ટેટ મોક ટેસ્ટ ઓનલાઈન 001
ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ 001
Old Mock Test

Follow Our Social Media     

NameJoin Links
Join WhatsApp GroupJoin Now
Join Telegram ChannelJoin Now
Follow Our Social Media     

 

વિશેષ: ગાંધીનગરની પ્રચલિત તલાટી-કામ-મંત્રી & જુનિયર ક્લાર્ક માટે સાહિત્ય પ્રકાશિત કરનાર, “બાલા પ્રકાશન, ગાંધીનગર” ના માર્ગદર્શન હેઠળ આ “ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ 002” રજૂ કરીએ છીએ.

ગુજરાત નો ઇતિહાસ ટેસ્ટ-002 | Gujarat no Itihas 00

Leave a Comment